• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گور دخمه در بند
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - در بدنه کوه شوق علی واقع در شمال شهر صحنه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

گور دخمه در بند

گور دخمه در بند
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره هخامنشی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - در بدنه کوه شوق علی واقع در شمال شهر صحنه
دخمه های دربند در بدنه کوه شوق علی واقع در شمال شهر صحنه و شمت راست آب در بند حجاری شده اند. این گور دخمه ها در بین اهالی محل به قبر کیکاوس,فرهاد تاش و گور شیرین و فرهاد معروف است .
در اتفاعی که بیش از پنجاه متر از سطح رودخانه فاصله دارد محلی به طول چهادره و نیم و ارتفاع یازده متر تراشیده اند و در آن دخمه بزرگ تر را ساخته اند که درگاه آن رو به جنوب است . در جلوی گور دخمه فضای ایوان مانندی ایجاد کرده اند و در جلوی این ایوان صفه ای در صخره تراشیده اند. در دو طرف ایوان دو ستون سنگی وجود داشته که متاسفانه تنها پایه و بخشی از ساقه آن بر جای مانده است . بر اساس بخش های باقی مانده پایه ستون ها بهشکل زنگوله برگشته است . بدنه این پایه ستون ها دارای شیارهایی شبیه به پایه ستون های دوره هخامنشی است . در نمای بالای ورودی آرامگاه تصویر خورشید بال داری حجاری شده است . در این گور دخمه بعد از ایوان ستون دار ورودی دخمه قرار داردکه به اتاقی به ابعاد 3*20/3 متر و ارتفاع 45/2 متر منتهی می شود . در هر یک از اضلاع شرقی و غربی این اتاق سکویی ایجاد شده است . برروی هر یک از این سکوها قبری به طول 15/2 متر و عرض 82 سانتی متر کنده شده است.
در میان دو سکو مدخل مستطیل شکلی وجود دارد که به اتاق زیرین مرتبط می شود. در داخل این اتاق قبری در داخل سنگ کنده شده است . در کنار این قبر نیز سکویی دیده می شود. در دیوار شمالی این اتاق دو طاقچه کوچک جهت قرار دادن نذورات و هدایا کنده شده است . با توجه به شکل پایه ستون نوع تراش و سقف اتاق زیرین به نظرمی رسد که این گور دخمه نز متعلق به دوره هخامنشی است.
به فاصله یک صد متری از گور دخمه بزرگ گور دخمه دیگری وجود دارد که جهت آن به ظرف شرق است . با توجه به این که نوع تراش این گور دخمه شبیه گوردخمه بزرگ تر است بنا براین می توان گفت که این دو دخمه هم زمان ساخته شده اند.