• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه ریجاب و بان زرده
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - یک صدو بیست کیلو متری شمال غربی شهر ستان کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

منطقه ریجاب و بان زرده

منطقه ریجاب و بان زرده
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - یک صدو بیست کیلو متری شمال غربی شهر ستان کرمانشاه
یکی از مناطق زیبای کرمانشاه منطقه ریجاب و بان زرده است که در یک صدو بیست کیلو متری شمال غربی شهر ستان کرمانشاه قرار دارد . اطراف این منطقه به وسیله کوه های سر به فلک کشیده دالاهو محصور شده است . این کوه ها دارای قللی بر فگیر است و دامنه های آن از جنگل پوشیده شده است .
رودخانه زیبای سراب ریجاب – سرچشمه رودخانه الوند – در این منطقه جریان دارد . دره های این منطقه به وسیله درختان انجیر و گردو پوشید شده است . وجود آثار تاریخی مانند قلعه یزد گردو زیار ت گاه های بابایادگار و ابوجادنه بر زیبایی های این منطقه افزوده است .