• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه تاریخ طبیعی
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

موزه تاریخ طبیعی

موزه تاریخ طبیعی
نوع محل: فرهنگی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
در بخشی از ساختمان اداری سازمان محیط زیست کرمانشاه,یک تالار به موزه تاریخ طبیعی اختصاص یافته است . این موزه نمونه هایی از حیوانات بومی و پرندگان تاکسیدرمی را در معرض نمایش قرار می دهد .