• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سراب روانسر
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - روانسر
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

سراب روانسر

سراب روانسر
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - روانسر
این سراب زیبا در داخل شهر روانسر قرار دارد و سرچشمه رودخانه قره سو است . به دلیل وجود این سراب و قرار گرفتن آثار تاریخی در کنار آن و نیز سرسبزی و طبیعت زیبا این مکان یکی از نقاط تفریحی شهر روانسر به حساب می آید .