• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار رتیل ‏
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در مسیر کرمانشاه به کرند و ریجاب ‏
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

غار رتیل ‏

غار رتیل ‏
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در مسیر کرمانشاه به کرند و ریجاب ‏
این غار در مسیر کرمانشاه به کرند و ریجاب در جهت زیارتگاه بابا یادگار واقع شده است . طول این غار 366 متر است . برای ‏ورود به این غار باید وسایل کوهنوردی در اختیار داشت . بخش هایی از این غار هنوز ناشناخته مانده است . ‏