• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاه کوسه هجیج
ایران - استان کرمانشاه - پاوه - بیست کیلومتری غرب پاوه در روستای هجیج
ایران - استان کرمانشاه - پاوه

امامزاه کوسه هجیج

امامزاه کوسه هجیج
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: پاوه
آدرس: ایران - کرمانشاه - پاوه - بیست کیلومتری غرب پاوه در روستای هجیج
این امامزاده در بیست کیلومتری غرب پاوه در روستای هجیج و در کنار رودخانه سیروان قرار دارد. در سالهای اخیر بنای این امامزاده به صورت چهار طاقی آجری توسط اداره اوقاف احداث شده است. در گذشته مقبره این امامزاده بنایی سنگی بود. پیش نمازان روستای هجیج درباره نام و نسب این امامزاده به نقل از بحرالانساب می گویند:« نامش عبید الله و فرزند حضرت امام موسی کاظم (ع) است و پس از رحلت پدر در زمان هارون الرشید با یکی از برادرانش به نام امامزاده اسماعیل به این منطقه پناه آورده است. بعدها برادرش به اسپریس یکی از روستاهای اطراف پاوه عزیمت کرد و او در هجیج ماندگار شد. اندک اندک یارانی به دور او جمع شدند. نقل است امامزاده کوسه بوده و از پریشانی اوضاعش میل به ازدواج نداشته است و یاران او نیز تا وقتی که او زنده بود، ازدواج نکردند.