• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گرمابه قجر
ایران - استان قزوین - قزوین - قزوین - در خیابان عبید زاکانی کنار بازارچه و مسجد آقا کبیر
ایران - استان قزوین - قزوین

گرمابه قجر

گرمابه قجر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه (907-1135 ه ق ) سال 1057
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین - در خیابان عبید زاکانی کنار بازارچه و مسجد آقا کبیر
این گرمابه که دارای قسمت مستقل مردانه و زنانه است. در خیابان عبید زاکانی کنار بازارچه و مسجد آقا کبیر قرار دارد و قدیمی ترین حمام موجود قزوین به شمار می رود که به دستور شاه عباس دوم صفوی توسط امیر گونه خان از سرداران و امرای وی در سال 1057 ه.ق ساخته شده است. در اصلی گرمابه رو به جنوب باز می شود و راه پله مارپیچی به سر بنیه منتهی می گردد. در دیگری نیز از جانب غربی به حمام راه داشته اند که احتمالا" مخصوص بانوان بوده است
بنیه که طرحی مستطیل شکل دارد و از دو طاق جناغی در شرق و غرب آن تشکیل شده توسط راهرویی که دارای طاق جناغی بسیار باریک است که به گرمخانه راه می‌یابد گرم خانه مردانه و زنانه به شکل چلیپاست و اتاقک هایی برای شستشو در شرق و غرب آن تعبیه شده است و پوشش بنا گنبدی است و در هر گنبد جام خانه ای عمل نور گیری را انجام می دهد . ازاره گرم خانه ها تا ارتفاع 1/5 متر کاشی کاری شده درسمی بندی و یزدی بندی سقف ها به تزئین آن افزوده است. سنگ های بزرگ و یک تکه‌ای که سکوها را فرش کرده اند از ویژگی های این بنا محسوب می‌شوند. این آثار تاریخی پس از مرمت و باز سازی به عنوان موزه مردم شناسی استفاده می‌شود.