• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميمون قلعه
ایران - استان قزوین - قزوین - قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

ميمون قلعه

ميمون قلعه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: َآل بویه (320-447 ه ق ) سال 168
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین
این قلعه مربع شکل در شهرستان قزوین قرار دارد و با ابعاد تقریبی حدود هفتاد متر از خشت های 30 سانتیمتری ساخته شده است. این بنا دو طبقه دارد طبقه فوقانی آن از یک تالار چلیپایی و اتاق هایی در اطراف تشکیل شده و طبقه زیرین آن شامل یک شبکه راه های ارتباطی است طبقات توسط پلکانی مارپیچ به هم مرتبط می شوند. نمای این قلعه هشت برجی آجری است از شکل دو وضعیت بنا چنین استنباط می شود که این قلعه، بنایی نظامی و یا مقر فرماندهی بوده است.
برخی این قلعه را از بقایای مدینه موسی که به امر موسی الهادی خلیفه عباسی در سال 168 ه.ق بنا شد و برخی دیگر آن را منسوب به میمون بن عون کاتب می دانند سفالینه های به دست آمده قدمت بنا را تنها تا دوره آل بویه به عقب می برد.