• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر برج های دو گانه خرقان
ایران - استان قزوین - قزوین - در کنار روستای حصار 30 کیلومتری شهر آب گرم در جنوب غربی قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

برج های دو گانه خرقان

برج های دو گانه خرقان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: سلجوقیان ( 429- 590ه ق)
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - در کنار روستای حصار 30 کیلومتری شهر آب گرم در جنوب غربی قزوین
در کنار روستای حصار 30 کیلومتری شهر آب گرم آرامگاه دو تن از بزرگان دوره سلجوقی ( ابو سعید بیجار پسر سعد و ابو منصور ایلقای پسر تکین ) قرار دارد که به صورت دو برج شکوهمند آجری با فاصله 19 متر از یکدیگر خود نمایی می کنند .
برج شرقی به ارتفاع تقریبی 15 متر و نظر 11 متر با طرحی هشت ضلعی و ستون های مدور در گوشه بر پایه ای از سنگ بنا شده است ضخامت دیواره های برج به 60 سانتی متر می رسد که بر زوی آجرهای ساده زیرین ، پوششی تزئینی از آجر با ضخامت 21 سانتی متر به کار رفته است دو پلکان ماپیچ که در ستونهای مدور واقع در گوشه ها تعبیه شده با پله به غلام گردشی مابین دو پوش گنبد می پیوندد 22 ساقه گنبد نواری پهن از نقوش تزئینی آجری با طرح های مختلف هندسی در بالای هر ضلع دارد و زیر آن کتیبه ای باریک به خط کوفی آیاتی از سوره 59 قرآن کریم را در خود پذیرفته است در هر یک از اضلاع هشت گانه برج ، دو ستونچه مدور تزئینی چسبیده ستونهای مدور بزرگ هشت گوشه است که از پایین تا نیمی از ارتفاع اضلاع هشت گانه امتداد یافته و سپس قوس نیزه داری بر روی آنها بر پا شده است قالب سازی های تزئینی داخل طاقنماهای اضلاع هشت گانه هر یک دارای طرح و نقش خاصی هستند که هیچ کدام با دیگری یکسان نیست ضلع سر در ورودی برج ، تزئین بیشتری از جمله دو خط کتیبه در بر دارد .