• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر برج های دو گانه شمیران
ایران - استان قزوین - قزوین - غرب قلعه تاریخی شمیران
ایران - استان قزوین - قزوین

برج های دو گانه شمیران

برج های دو گانه شمیران
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 886 سال
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - غرب قلعه تاریخی شمیران
دو برج آرامگاهی از معماری همانندی برخوردارند در غرب قلعه تاریخی شمیران بنا شده اند که آرامگاه کوچک و بزرگ و قلعه ساسان نامیده می شوند برج کوچک به قلعه نزدیکتر است و بر روی تپه منفرد کم ارتفاعی قراردارد طول اضلاع هشت گانه این برج از بیرون 3/20 و از داخل 1/90 متر است که تا زیر سقف ، تمامی با سنگ لاشه و قلوه ساخته شده و نمای خارجی آن را با ملاط گچ پوشانده اند داخل هر یک از اضلاع که در میان دو ستون مدور قرار گرفته در جهت طولی به دو قسمت تقسیم شده است که در بخش بالا قابی به وجود آمده و داخل آن با آجر دو طرح به شکل برگ گشنیز با طاقنمای سکنجی ایجاد شده که در عین سادگی لطافت خاصی دارد کاربندی زیر گنبد که اکنون فروریخته آجری است و با یک رشته تزیینات جالب گچ بری با نقش گل و بوته ترکیب شده است .
آرامگاه بزرگ ( قلعه ساسان ) نیز برجی هشت ضلعی است که در قسمت دور تا دور پایین آن دیواری به ارتفاع 2 متر بنا شده که بر روی پایه مزبور ، ستون های استوار سنگی بر آورده اند که تا ارتفاع 1 متر به شکل چهار پر و از آن به بعد تا زیر گنبد به شکل مدور ادامه یافته اند این برج دارای پنجرهای در جانب شرقی و یک ورودی با سر دری رفیع وبا شکوه در سمت جنوب است هر ضلع برج از خارج 6/50 و از داخل 4/25 متر می باشد در کنج میان دو ضلع و در داخل یکی از ستون ها پله پیچی به عرض 80 سانتی متر جاسازی شده که به بام برج راه می یافته است احتمال داده می شود گنبد این برج ، دو پوش و به صورت هرمی بوده و جزو نخستین بناها به این شیوه است .
در بنای برج های دو گانه سنگی تارم ، شیوه معماری ساسانی از طرز پی بندی و دیوار سازی استوارشان به نحوه چشمگیری مشاهده می شود