• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه دم دم
ایران - استان آذربایجان غربی - ارومیه - ارومیه - 18 کیلومتری جنوب غربی
ایران - استان آذربایجان غربی - ارومیه

قلعه دم دم

قلعه دم دم
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1018 ه ق سال سال 1018
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - ارومیه - 18 کیلومتری جنوب غربی
این قلعه در سال 1018 ‏هجری قمری بر فراز کوهی به همین نام در 18 ‏کیلومتری جنوب غربی ارومیه ساخته شده است. این قلعه به علت ارتفاع زیاد از سمت شمال و جنوب واتصال آن به صخره سمت غربی که نزدیک به زمین است، دارای حصار محکم و دروازه ای از در سمت جنوبی است.
‏قلعه از پنج قسمت تشکیل می شود که عبارت است از:قسمت اصلی، قسمت پایین، قسمت سولوق، قسمت بوزلوق و بیرون دروازه شرقی، در قسمت شرقی قلعه و منتهی الیه صخره، برجی عظیم بنا شده که خود در حکم قلعه بوده است. آب مصرفی قلعه از حوضی تامین می گردید که با آب باران پر می شد. ‏در قسمت شمالی قلعه چشمه ای است که آب چشمه ای است که آب کمی دارد. در کنار ‏چشمه حوضی قرار گرفته که با گنبدی پوشانیده شده است و برای حفاظت از آن نیز برجی احداث شده که به قسمت اصلی متصل است و آن را سولوق (جای آب) می نامند.
در قسمت جنوبی داخل قلعه گودالی احداث شده بود که زمستان ها با یخ وبرف پر می شد وزیر آن حرفی ساخته شده بود که در ایام کم آبی از آن استفاده می شد. برای محافظت این قسمت نیز قلعه مانندی بنا شده بود که آن را بوزلوق (جای یخ) یا قارلیق (جای برف) می گفتند و راه أن نیز مانند سولوق مخفی بوده است.