• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار ولی گشنه رود
ایران - استان قزوین - قزوین - قاقازان شرقی-60کیلومتری شهر قزوین در مسیر جاده روستای آلولک- گشنه رود
ایران - استان قزوین - قزوین

غار ولی گشنه رود

غار ولی گشنه رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قاقازان شرقی-60کیلومتری شهر قزوین در مسیر جاده روستای آلولک- گشنه رود
این غار در بخش قاقازان شرقی – شصت کیلومتری شهر قزوین و در مسیر جاده روستای آلولک- گشنه رود قرار دارد. دهانه آن رو به شمال و طول آن حدود 2 متر و عرض آن نیم متر است. این غار در منطقه نسبتا" نیمه معتدل و سرد کوهستانی با پوشش گیاهی درختان ارس واقع شده و ظاهرا" محل سکونت انسان های اولیه بوده است.