• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غارهای عباس آباد
ایران - استان قزوین - قزوین - شمال شرقی شهر آب گرم
ایران - استان قزوین - قزوین

غارهای عباس آباد

غارهای عباس آباد
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - شمال شرقی شهر آب گرم
در ارتفاع 1600 متری از سطح آبهای آزاد در دهانه غار وجود دارد که با دارا بودن افزون بر 180 متر طول و یک تالار بزرگ به پرتگاهها، چاهها و دهلیزهای متعددی منتهی شوند این دو غار در گذشته های دور انسان زی بوده و پناهگاهی امن در حوادث برای پیشینیان به شمار آمده است.