• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قیصریه
ایران - استان قزوین - قزوین - از شرق به غرب قزوین در شمال مسجدالنبی
ایران - استان قزوین - قزوین

قیصریه

قیصریه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 486 سال
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - از شرق به غرب قزوین در شمال مسجدالنبی
بازار نسبتا بزرگی است که از شرق به غرب در شمال مسجدالنبی گسترده شده و دارای چهار در است در شرق به سرای وزیر و در غربی به چهار سوقی باز می شود دو یتیمچه دو طبقه سر پوشیده و سرباز در شمال و جنوب قیصریه قرار دارند که به وسیله دو در با قیصریه مرتبط می شوند طاق های آجری رفیعی که از استحکام و استواری بنا خبر می دهند در امتداد یکدیگر تکرار شده و مجموعه زیبایی را شکل داده اند این بازار از آثار شاخص دوره صفوی در قزوین است .