• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر الموت
ایران - استان قزوین - قزوین - ادامه کوههای البرزدر شمال قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

الموت

الموت
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - ادامه کوههای البرزدر شمال قزوین
منطقه کوهستانی الموت .ادامه کوههای البرز.در شمال قزوین قرار داردو از شمال به دهستان های دو هزار و سه هزار تنکابن و از شرق به طالقان،از غرب به رود بار و از جنوب به طالقان وپشکلدره محدود می شود.رشته کوههای البرز در منطقه الموت دارای قلل مرتفعی ومعروف استسه محور عمده کوهنوردیدر این مسیر عبارتند از:1-محور گرما رود.پیچ بن.سیالان با ارتفاع 4250متر،دهستان سه هزار تنکابن.2-محور اوان.خشچال با ارتفاع 4150متر،دهستان دو هزار تنکابن.3-محور هی.ویار.گون گول.اشکور کلاچای..منطقه الموت از چشمه های آب معدنی و گرم مانند"گرما رود"،"آتان رود"،و "نینه رود " برخوردار است.آب های الموت از چشمه سار و برف آب تامین میشودو مهم ترین رود خانه های آن"اندج رود"،"اتموت"و"طاقان رود"است.و دارای دژهای تاریخی فراوانی می باشد