• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دره اندج رود
ایران - استان قزوین - قزوین - این دره در منطقه الموت قرار دارد
ایران - استان قزوین - قزوین

دره اندج رود

دره اندج رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - این دره در منطقه الموت قرار دارد
یکی از زیباترین و سر سبز ترین دره های استان قزوین دره اندج رود است.این دره در منطقه الموت قرار داردو از ارتفاعات کوه "خرم ور"شروع وبه روستای "شهرک"ختم می شود.
این منطقه به لحاظ قابلیت های زیسشت محیطی ،وجود غار های طبیعی و نوع بافت کوه های آن،همیشه برای سکونت انسان مناسب بوده است.نام این دره ورود آن بر گرفته از عنوان روستایی بزرگ به همین نام در انتهای دره است.وجود رود خانه و چشمه های فراوان در این منطقه سبب آبادی روستا،ایجاد مزارع برنج و باغات میوه شده است.در مسیر رودخانه ،روستا های صایین کلایه،ملا کلایه،کندانسرو اندج قرار دارند.در حاشیه رود خانه،ما بین روستاهای ملا کلایه و کندانسر،بقایای از روستا های پیش از اسلام با استفاده از سنگ های کوچک و بزرگ رود خانه ای وجود دارد.
در طول دره اندج و مسیر رود خانه ،چند غار طبیعی دیده می شود که از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی به نظر می رسد در گذشته محل سکونت بوده است.وجود حیوانات وحشی قابل شکار از جمله کل،بز و خوک های وحشی احتمال زیست انسان را در این منطقه بیشتر می کند.