• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده اسماعیل
ایران - استان قزوین - قزوین - خیابان انصاری- در جنوب غربی سر در عالی قاپو- اول خیابان کوروش
ایران - استان قزوین - قزوین

امامزاده اسماعیل

امامزاده اسماعیل
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجاریه (1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - خیابان انصاری- در جنوب غربی سر در عالی قاپو- اول خیابان کوروش
این امامزاده از فرزندان امام صادق (ع) و بقعه آن از جمله بناهایی است که در دوره قاجار تجدید ساختمان شده و از زیارتگاه های معتبر قزوین به شمار می رود. در حیاط و ایوان در شمال و جنوب یک ایوانچه در قسمت شرقی حرم مطهر و پنچ رواق کوچک در پیرامون آن مجموعه بنا را تشکیل می دهد. گچبری و آئینه کاری حرم با نقش هایی از گل و گیاه و کاشی های ابر و باد از جمله تزئینات بقعه است. این زیارتگاه در جنوب غربی سر در عالی قاپو اول خیابان کوروش قرار دارد.