• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سرای رضوی
ایران - استان قزوین - قزوین - قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

سرای رضوی

سرای رضوی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه (907-1135 ه ق )
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین
سرای رضوی با سر ورودی که به قیصریه ، بازار وزیر و بازار بزازها می پیوندد در دو طبقه ساخته شده و در جنوب قیصریه قراردارد این سرا از آثار دوره صفویه است و شارون به تفصیل به وصف آن پرداخته است . بنای کاروانسرای رضوی بنای کاروانسرای رضوی بنا بر گرفته های مختلف متعلق به عصر سلطنت (( شاه تهماسب صفوی )) یا عهد سلطنت (( فتحعلی شاه قاجار )) است این سرا به صورت دو ایوانی ساخته شده و مجموعه حجره ها در دو طبقه گرداگرد حیاط مستطیل شکل آن را فرا گرفته اند .
حجره های موجود در زاویه اضلاع ، به صورت سه گوش ساخته شده و طاق نماهایی با عمق و عرض بیشتر دارند و در محکمی سقف طاق نمای آنها ، تزئینات آجرکاری به شیوه حصیری دیده می شود . هشتی مرکزی ایوان غربی که با در بزرگی به بازار بزازها متصل می شود دارای گنبدی آجری با کاشی کاری زیباست .
این سرا در گذشته بصورت کاروانسرا بود و از آن به عنوان بار انداز کاروانیان و از شتر خان آن برای چهار پایان ها استفاده می شود .