• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بوستان شهری
ایران - استان قزوین - قزوین - قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

بوستان شهری

بوستان شهری
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین
از روزگاران گذشته قزوین به عنوان شهری که باغستان های سر سبز گرداگردش را فرا گرفته اند شناخته شده و تاکستان ها و درخت های پسته و بادامش دارای شهرت سبز است. به گواهی آثار عبدی بیک شیرازی و واعظ قزوینی غیر از باغات میوه پیرامون شهر بوستان های دل انگیزی در داخل شهر وجود داشته و ساکنان آن از صفا و طراوت این بوستان ها بهره جسته، در سایه سار دلکش درختانش می آسوده اند با این که توسعه نا نموزون شهری لطمه های جبران ناپذیری به فضای سبز شهری زده باز هم می توان آثار خرمی وسر سبزی را در باغ های 1900 ساله پیرامون قزوین و داخل شهر مشاهده کرد. غیر از پارک های تازه سازی که توسط شهرداری های استان در شهرهای مختلف احداث شده می توان به این بوستان های تاریخی نیز اشاره نمود.