• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آب انبار خان
ایران - استان قزوین - قزوین - قزوین- در جنب مدرسه ای به همین نام در خیابان امام
ایران - استان قزوین - قزوین

آب انبار خان

آب انبار خان
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین- در جنب مدرسه ای به همین نام در خیابان امام
این آب انبار در جنب مدرسه ای به همین نام در خیابان امام قرار دارد . بانی آن مرحوم ملاوردیخان از خوانین نامی قزوین است که مدرسه و مسجدی هم در کنار این آب انبار بنا کرده است . این آبگیر را ملاوردیخان در سال 1177 بنا کرده است ولی چنین به نظر می رسد خللی بدان راه یافته است که عمر بانی کفاف نداده تا به مرمت آن بپردازد . پس از 74 سال یکی از نواده های بانی که به نام جد خود موسوم بوده است به سال 1251 ه. ق نواقص این آب انبار را رفع کرده است . این آب انبار کتیبه ای از سنگ مرمر دارد که اشعاری به خط نستعلیق بر روی ان کنده شده است .