• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده زرآباد
ایران - استان قزوین - قزوین - در قریه زرآباد بالا از توابع رودبار الموت
ایران - استان قزوین - قزوین

امامزاده زرآباد

امامزاده زرآباد
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - در قریه زرآباد بالا از توابع رودبار الموت
این آرامگاه در قریه زرآباد بالا از توابع رودبار الموت قرار گرفته است . بنای امامزاده در نوع خود در میان امامزاده های قزوین ، نمونه است . بنای مزبور عبارت از محوطه چهار گوشی است که در چهار نمای آن چهار قوس نعل اسبی بر روی ستون های آجری تعبیه شده است . دور تا دور بنا در فاصله ستونها به ارتفاع یک متر نرده ای مشبک قرارگرفته است . پوشش بنا از هر طرف اندکی به طرف جلو کشیده شده است . اهالی ، امامزاده را علی اصغر بن موسی کاظم (ع) می نامند ، اما کتیبه ای حاکی از تاریخ ساخت بنا و نسب و نام امامزاده وجود ندارد . در سالهای اخیر متولیان امامزاده بنای آن را بازسازی کرده اند و قسمتهایی بدان افزوده اند .