• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده سلطان سید محمد
ایران - استان قزوین - قزوین - در کوی آخوند خیابان مولوی به فاصله کمی از مدرسه جدید
ایران - استان قزوین - قزوین

امامزاده سلطان سید محمد

امامزاده سلطان سید محمد
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - در کوی آخوند خیابان مولوی به فاصله کمی از مدرسه جدید
این آرامگاه در کوی آخوند خیابان مولوی به فاصله کمی از مدرسه جدید قرار گرفته است . در گذشته بنای این امامزاده حرمی ساده و صندوقی چوبی داشت و حیاط آن جایگاه دفن مردگان بود اما در دوره اخیر در حیاط آن ایوانی بزرگ و در کنار آن اتاقی دیگر ساخته اند . همچنین داخل حرم را آیینه کاری کرده اند و ازاره آن را با کاشی های دورنگ زینت داده اند . ساختمان بزرگی نیز در انتهای شمالی حرم ساخته اند و قسمتی از حیاط را دیوارکشی کرده اند و حوضی در میان حیاط آن ساخته اند . گنبد بنا آجری است . بنای این امامزاده دو در دارد و هر دو در در جانب شرقی ان است . بالای یکی از درهایی که به مسجد شمال حرم باز می شوند ، کاشی کاری مختصری وجود دارد که تاریخ 1314 ه. ق بر روی ان خوانده می شود . امامزاده سلطان سید محمد را فرزند امام جعفر صادق (ع) دانسته اند .