• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده نجم الدین
ایران - استان قزوین - قزوین - در 43 کیلومتری جاده قزوین – رشت در روستای بکندی
ایران - استان قزوین - قزوین

امامزاده نجم الدین

امامزاده نجم الدین
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - در 43 کیلومتری جاده قزوین – رشت در روستای بکندی
این آرامگاه در روستای بکندی در 43 کیلومتری جاده قزوین – رشت قرار دارد . نقشه بنای مزبور عبارت از یک چهار ضلعی است که طول هر ضلع آن 10/6 متر است . دیوارهای ضلع های چهارگانه بنا تا ارتفاع چهار متری با قطعه سنگهای سیاه رنگ لاشه و سنگ های سبز لایه ای شکل و ملاطی بسیار محکم و چسبنده ساخته شده است . در ارتفاع مزبور ضلع های چهارگانه به یک هشت ضلعی منظم تبدیل گردیده اند که ارتفاع هر یک از ضلع های آن در حدود دو متر است و به تمامی با آجر ساخته شده اند . سپس با فاصله کمی از لبه هشت ضلعی پوسته گنبدی شکل خوش ترکیب زیرین بنا برپا شده است . متاسفانه قسمت بالای پوسته مزبور فرو ریخته است ولی به کمک تیرریزی خرابی سقف را به شکلی تعمیر کرده اند . وضع بنا به خوبی نشان می دهد که در اصل پوشش خارجی دیگری داشته است که بعدها فرو ریخته است . با توجه به شباهتی که میان قسمت هشت ضلعی بنا و بنای آرامگاه حمدالله مستوفی در قزوین وجود دارد ، می توان چنین پنداشت که پوسته دوم گنبد بنا مخروطی یا هرمی شکل بوده است . در وسط ضلع جنوبی بنا آثاری وجود دارد که از بیرون بنا به داخل آن آورده شده است و نشان می دهد در گذشته در این محل در بزرگی متناسب با ابعاد بنا وجود داشته است که بعدها آن را مسدود ساخته اند . در حال حاضر ورودی بنا را در کم عرض و محقری تشکیل می دهد که در وسط ضلع شرقی بنا ایجاد شده است . داخل امامزاده مانند نمای خارجی آن یک چهار ضلعی است که ابعاد آن در داخل بنا 5/4 متر است . در بالای چهار ضلعی در گوشه های آن چهار ترنبه ایجاد شده که میان هر یک یک سینه باز نیز به وجود آمده است . بنای امامزاده نجم الدین با وجود آسیب هایی که به قسمت بالای آن رسیده است چه از نظر تناسب و شکل خارجی و چه از نظر مهارتی که در تاق بندی آن به کار رفته است ، یکی از آثار جالب توجه استان قزوین به شمار می آید .