• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خررود
ایران - استان قزوین - قزوین - از کوههای قزل داغ واقع در خرقان خمسه سرچشمه می گیرد
ایران - استان قزوین - قزوین

خررود

خررود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - از کوههای قزل داغ واقع در خرقان خمسه سرچشمه می گیرد
این رود که از کوههای قزل داغ واقع در خرقان خمسه سرچشمه می گیرد ، در محل آب گرم جاده قزوین – همدان به طرف شمال غربی جریان پیدا می کند و پس از دریافت آب رودهای آوه و کلنجین و گذشتن از دهستان های افشاریه ، رامند و زهرا ، به سوی ساوجبلاغ جریان میابد . در این ناحیه رودخانه های شور و کردان به آن می پیوندند و رود شور نام می گیرد . این رود پس از رسیدن به شهریار با دریافت آب رودخانه کرج و رودهای دیگر با نام رود شور به طرف شوره زارها و دریاچه حوض سلطان می رود .