• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه الموت
ایران - استان قزوین - قزوین - از کوههای هفت خانی در ارتفاعات البرز سرچشمه می گیرد .
ایران - استان قزوین - قزوین

رودخانه الموت

رودخانه الموت
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - از کوههای هفت خانی در ارتفاعات البرز سرچشمه می گیرد .
این رود از کوههای هفت خانی در ارتفاعات البرز سرچشمه می گیرد و پس از دریافت آب 15 رود دیگر ، به صورت یک رودخانه بزرگ و پرآب به نام الموت جریان میابد . در جنوب صائین کلایه ، اندجرود نیز به آن می پیوندد و سرانجام در روستای شیرکوه با طالقان رود یکی می شود و شاهرود را تشکیل می دهد .