• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه ساسان(آرامگاه بزرگ)
ایران - استان قزوین - قزوین - قزوین - دهستان طارم
ایران - استان قزوین - قزوین

قلعه ساسان(آرامگاه بزرگ)

قلعه ساسان(آرامگاه بزرگ)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانیان
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین - دهستان طارم
این قلعه در دهستان طارم قرار دارد و بر فراز تپه بلندی ساخته شده که قسمت بالای آن فاقد پوشش گیاهی است و به صورت سکویی از سنگ سیاه خودنمایی می کند . این بنا از سه جهت دارای شیب تند است که تا حدی دسترسی به بنای روی تپه را دشوار می سازد . در حال حاضر آب دریاچه سدی که در نزدیکی آن قرار دارد تا پای این تپه ادامه یافته و چشم انداز زیبایی را پدید آورده است . بنای قلعه ساسان عبارت است از برجی با طرح هشت ضلعی که در قسمت پایین آن دورتادور دیواری به ارتفاع 2 متر قرار دارد . طول هر ضلع برج از خارج 50/6 متر است . این بنا که به دلیل دور از دسترس بودن به طور کامل سالم مانده است دارای یک پنجره و یک در با سردری بلند و با شکوه است . پنجره برج در جانب شرق و در آن در قسمت جنوب قرار دارد . قوس در و پنجره هر دو شبیه قوس های جناغی است . اطراف قوس های مزبور 3 دوره یا 3 قاب قرار دارد که در عین سادگی به علت ارتفاع چشم گیر قوس ها و عمقی که به کمک سه دوره مزبور برای آنها بوجود آمده به صورت باشکوهی جلوه گر شده اند . در گذشته رو به روی در بنا پلکان پهنی نیز وجود داشته که در حال حاضر ویران شده است . هر ضلع خارجی بنا به صورت طاق نمایی در میان دو ستون مدور قرار دارد که در جهت طولی به دو بخش تقسیم شده است . طرح داخل برج عبارت است از یک هشت ضلعی که در وسط هر ضلع آن طاق نمایی برپا شده است . در کنج میان دو ضلع و در داخل یکی از ستون ها راه پله مارپیچی به عرض 80 سانتی متر جاسازی شده است که از آن می توان به بام بنا رسید . پوشش زیرین بنا به کمک هشت ترنبه و هشت شکنجی رسمی 10 متری برپا شده است . کاربندی مزبور در کنج ها به صورت ترنبه های کم عمق و در حد فاصل آنها با نقش گشنیز مانند به وجود آمده است . به احتمال زیاد سقف بنای مزبور دارای دو پوشش بوده که پوشش خارجی آن به صورت هرمی شکل و شبیه برج (شبلی) بوده است . از این رو می توان این بنا را از نخستین و کهن ترین بناها با گنبد دو پوسته به شمار آورد . این بنا در دوره های بعد از ساسانی و آل بویه ساخته شده است و از این رو حایز اهمیت می باشد .