• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه محمد زمان خان رشوند
ایران - استان قزوین - قزوین - در قسمت شمالی قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

قلعه محمد زمان خان رشوند

قلعه محمد زمان خان رشوند
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - در قسمت شمالی قزوین
این قلعه که در قسمت شمالی قزوین قرار دارد ، محل اقامت محمد زمان خان رشوند بوده و او آن را به صورت قلعه ای بزرگ ساخته است . این بنا از سنگ و ملاط گچ ساخته شده است و دارای برج هایی است که با سنگ های بزرگ به وزن 400 تا 450 کیلوگرم بنا شده است . بنای قلعه به سه بخش تقسیم می شده که عبارتند از:اندرونی ، بیرونی و محل زندگی خدمتکاران .
در کنار بناهای مزبور ، حمام و آسیاب و اصطبل جای گرفته اند . تالار بزرگ بیرونی که محل باریابی نمایندگان و بزرگان هفت ناحیه رودبار بوده هنوز پابرجا است و گچبری های جالب آن معرف شکوه و عظمت دیرین آن است . آب انبار بزرگی در قلعه وجود دارد که دیواره های ان با آجرهای بزرگ ساخته شده است و در حال حاضر نیز از آن استفاده می شود . بنای مزبور با وجود انکه به شدت آسیب دیده است با این حال هم اکنون نیز می تواند عظمت و شکوه دوران آبادانی خود را در نظر بیننده مجسم سازد .