• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ابهر رود ‏
ایران - استان قزوین - قزوین - از حوالی سلطانیه سرچشمه می گیرد ‏
ایران - استان قزوین - قزوین

ابهر رود ‏

ابهر رود ‏
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - از حوالی سلطانیه سرچشمه می گیرد ‏
این رود که از حوالی سلطانیه سرچشمه می گیرد و از شمال غربی به جنوب شرقی جریان دارد ، پس از سیراب کردن ابهر ، ‏هیدج ، صائین قلعه و خرم دره به تاکستان می رسد و آب مورد نیاز تعدادی از روستاهای دودانگه را فراهم می سازد . ‏