• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تپه خندو
ایران - استان قزوین - تاکستان - در جنوب شرقی تاکستان
ایران - استان قزوین - تاکستان

تپه خندو

تپه خندو
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانیان
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: تاکستان
آدرس: ایران - قزوین - تاکستان - در جنوب شرقی تاکستان
این تپه در جنوب شرقی تاکستان واقع شده است و 150 متر طول و 100 متر عرض دارد . در کاوش هایی که در این تپه صورت گرفته است آثار بسیار جالبی از تزئینات گچبری دوره ساسانی به دست آمده که بسیار حائز اهمیت اند . کشف قطعات گچبری مزبور نشان می دهد که در این محل بنایی بزرگ و جالب از دوران ساسانی وجود داشته است که اگر کاوش های علمی بیشتری بر روی تپه صورت گیرد می توان امیدوار بود که نقشه کامل و قسمتی از واحدهای آن کشف کردند .