• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تاکستان
ایران - استان قزوین - تاکستان
ایران - استان قزوین - تاکستان

تاکستان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان قزوین

معرفی شهر تاکستان

شهر تاکستان در گذشته « سیاده » یا « سیادهن» نامیده می‌شد و به سرزمین تات‌ها معروف بود . این شهر از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است و در دوران ساسانیان ، شهری‌آباد بوده و از موقعیت ممتازی برخوردار بوده است. آثار گچ‌بری جالب مربوط به دوره ساسانی که در « تپه خندو» واقع در شمال شرقی تاکستان به دست آمده‌اند ، نشانه‌ای از آبادانی این منطقه در آن دوران است. حمدالله مستوفی در کتاب نزهت‌القلوب از تاکستان به نام « سیادهان » نام برده است و در لغت‌نامه دهخدا، نام گذشته این شهر ، « سیادهن» ذکر شده است . بنا به برخی اقوال ، «سیادهن » یا « سیادهان » شکل تغییر یافته واژه « سه دهان » بوده و آن نیز صورت معرب « سه‌دژان» پارسی است. هم‌چنین ، بر روی کتیبه‌ای یونانی مربوط به 230 سال قبل ، موسوم به « پئوتین گرایا» نام « سیادهن » حک شده است. شهرستان تاکستان یکی از قطب‌های کشاورزی استان قزوین می‌باشد و در مسیر جاده اصلی تهران به اروپا واقع شده است.