• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه آب گرم
ایران - استان قزوین - تاکستان - قزوین- جاده تاکستان – آوج
ایران - استان قزوین - تاکستان

چشمه آب گرم

چشمه آب گرم
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: تاکستان
آدرس: ایران - قزوین - تاکستان - قزوین- جاده تاکستان – آوج
این چشمه از مهم ترین چشمه های آب گرم استان قزوین به شمار می رود و هر ساله هزاران نفر برای استفاده از خواص درمانی آب آن به این محل مسافرت می کنند . بعد از زمین لرزه خرداد 1369 مقدار آب و دمای آب این چشمه به طور چشم گیری افزایش یافته است .