• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه قمرود
ایران - استان قم - قم -
ایران - استان قم - قم

قلعه قمرود

قلعه قمرود
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره صفویه و پیش از آن
کشور: ایران
استان: قم
شهر: قم
آدرس: ایران - قم - قم -
قمرود دارای دو قلعه کهن و جدید بود که امروزه فقط بخش هایی از آنها برجای مانده است . یکی از این قلعه ها احتمالا مربوط به دوره صفویه یا پیش از آن است و اکنون به صورت باربند یا آغل گوسفند از آن استفاده می شود . قلعه دیگر توسط مهندس الممالک برای اسکان خود . اطرافیان و خدمه اش در جوار شرقی قلعه کهن بر پا شده بود . قلعه دارای بازارچه ای مهم بود و حوضخانه و بارگیر داشت .