• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سرو پانصد ساله
ایران - استان قم - قم - در جنب مزار هادی گرگابی در شش کیلومتری شرق قم
ایران - استان قم - قم

سرو پانصد ساله

سرو پانصد ساله
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قم
شهر: قم
آدرس: ایران - قم - قم - در جنب مزار هادی گرگابی در شش کیلومتری شرق قم
در جنب مزار هادی گرگابی جمکران در شش کیلومتری شرق قم – درخت سروی قرار دارد که به سرو هادی مهدی (پنج امامزاده) معروف است . درخت مزبور با ارتفاع نزدیک به 13 متر و قطر 3 متر ، عمری تقریبا 500 ساله دارد و نزد عامه مردم مورد احترام و توجه خاص است .