• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سرو پانصد ساله ‏
ایران - استان قم - قم - در شش کیلومتری شرق قم ‏
ایران - استان قم - قم

سرو پانصد ساله ‏

سرو پانصد ساله ‏
نوع محل: تاریخی
تاریخ: پانصد سال
کشور: ایران
استان: قم
شهر: قم
آدرس: ایران - قم - قم - در شش کیلومتری شرق قم ‏
در جنب مزار هادی گرگابی جمکران در شش کیلومتری شرق قم – درخت سروی قرار دارد که به سرو هادی مهدی (پنج ‏امامزاده) معروف است . درخت مزبور با ارتفاع نزدیک به 13 متر و قطر 3 متر ، عمری تقریبا 500 ساله دارد و نزد عامه مردم ‏مورد احترام و توجه خاص است . ‏