• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه شیخ اباصلت ‏
ایران - استان قم - قم - در شمال شرقی قم ‏
ایران - استان قم - قم

بقعه شیخ اباصلت ‏

بقعه شیخ اباصلت ‏
نوع محل: زیارتی
تاریخ: دوره صفوی
کشور: ایران
استان: قم
شهر: قم
آدرس: ایران - قم - قم - در شمال شرقی قم ‏
بنای بقعه شیخ اباصلت در شمال شرقی قم و متصل به دروازه سابق ری قرار دارد . بقعه ای آجری و ساده از دوره صفوی در ‏گوشه ای از محوطه وسیع بر پا شده که گفته می شود مدفن یکی از دانشمندان قم در قرن های نخست هجری بوده باشد . ‏نمای درون بنا با بلندی 8 متر ، چهار گوشه با گنبد قوسی آجری و سردری مرتفع در جانب شرق است . نوشته ای در این بنا ‏دیده نمی شود جز یادگارهای قلمی اشخاص که بر بدنه راست دیوار غربی بقعه به تاریخ های قرون دوازدهم و سیزدهم رقم ‏زده اند . ‏