• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد سیدالشهداء
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی - خوی - ضلع شمالی خیابان انقلاب
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی

مسجد سیدالشهداء

مسجد سیدالشهداء
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - خوی - خوی - ضلع شمالی خیابان انقلاب
این مسجد قاجاری در ضلع شمالی خیابان انقلاب شهرستان خوی قرار دارد. ساختمان مسجد شامل شبستانی یک طبقه با سه فرش انداز و یک راهروی ورودی است. ترکیب و تناسب تالار و دالان ورودی بسیار هماهنگ و تز ئینات اجری در داخل گنبد های سقف و گوشواره های مربوطه بسیار جالب توجه است. این مسجد دارای هشت ستون تراشیده سنگی و پانزده طاق گنبدی شکل دارد. در ساختمان مسجد از دو نوع مصالح استفاده شده تا ارتفاع شصت سانتیمتری از سنگ و از این قسمت به بعد از اجر ساخته شده است. این مسجد دارای تزئینات اجری در گنبد سقف و وگوشواره هایی با طرح لوزی مدور ستاره و رسم تزئین های هندسی است. در سنگ نوشته ای که در انتها ی ورودی نصب شده ترکیب ( یا غفور یا وودود) دیده می شود که با احتساب حروف ابجد برابر 1323ه.ق است. و تاریخ خود سنگ نوشته اول رمضان 1327 ه.ق را نشان میدهد.