• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار قديمي سقز
ایران - استان کردستان - سقز - قسمت شمال شهرستان سقز
ایران - استان کردستان - سقز

بازار قديمي سقز

بازار قديمي سقز
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سقز
آدرس: ایران - کردستان - سقز - قسمت شمال شهرستان سقز
از بازار اصلی و قدیمی شهر سقز آثار زیادی بر جای نمانده است و تنها آثار به جای مانده شامل بقایای راسته های آن است که در طی چند دهه گذشته به کلی از نظر معماری دگرگون شده است . با توجه به آثار به جای مانده از کاروانسرای (تاجوانشیر) در کنار این بازار می توان به اهمیت بازار سقز در گذشته پی برد .