• a
کشور Iran - استان کردستان
کشور Iran - استان کردستان

استان کردستان Kordestan

یکی از استان های کشور ایران

شهر مرکزی: سنندج

معرفی استان کردستان

استان کرمان از مناطق عمده باستانی کشور است که سابقه اسکان و زندگی در آن به هزاران سال قبل و همزمان با مهاجرت نخستین اقوام آریایی به ایران باز می گردد. در متون تاریخی یونان که از آریاییها و سلاطین هخامنشی آنان سخن به میان آورده، از کرامان و سکران و سیستان به عنوان ساپراپ ها و ایالات شرقی ایران نام برده شده است. در دوره هخامنشیان جاده شاهی و راه ابریشم از استخر و شهر پارسه (پرسپولیس) به یزد و کرمان و سیستان ادامه داشت و تا هندوستان کشیده می شد.

صنایع دستی کردستان

در حال‌ حاضر در نقاط‌ شهری‌ و روستایی‌ این‌ استان‌ عده‌ کثیری‌ از افراد به‌ تولید محصولات‌ گوناگون‌ دستی‌می‌پردازند که‌ هم‌ مصرف‌ داخلی‌ دارد و هم‌ به بازار عرضه‌ می‌شود. اهم‌ صنایع‌ دستی‌ استان‌ کردستان‌ عبارتند از:موج‌ و جانماز، شال‌، جاجیم‌، گلیم‌ و گلیمچه‌ و انواع‌ قالی‌.
از دیگر صنایع‌ دستی‌ استان‌ می‌توان‌ به‌ جولایی‌، گیوه‌، دبابی‌، خراطی‌، دستبافی‌، نازک‌ کاری‌ چوب‌، سوزن‌ دوزی‌،قلاب‌ دوزی‌، پولک‌ دوزی‌ و منجوق‌ دوزی‌ و... اشاره‌ کرد.
هر یک‌ از صنایع‌ دستی‌ استان‌ به‌ عنوان‌ سوغاتی‌ ارزشمند نیز محسوب‌ می‌شوند که‌ توسط‌ مسافران ‌خریداری‌ می‌شوند. همچنین‌ محصولات‌ باغی‌ و دامی‌ و نان‌ برنجی‌ از سوغاتی‌های‌ معروف‌ استان‌ کردستان ‌است‌.