• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بافت قديمي شهر سقز
ایران - استان کردستان - سقز - شهر سقز
ایران - استان کردستان - سقز

بافت قديمي شهر سقز

بافت قديمي شهر سقز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه (1163-1209 ه ق )
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سقز
آدرس: ایران - کردستان - سقز - شهر سقز
شهر سقز نیز دارای بافت قدیمی ارزشمندی با خانه ها و مساجد قدیمی است . هر چند بافت سقز دچار دگرگونی و تغییرات بسیار شده ولی معماری خانه ها و قرارگیری آنها همچنان بر مبنای اسلوب معماری بومی منطقه انجام می شود . قدمت بناهای با ارزش در بافت قدیمی به دوره زندیه . قاجار و اوایل پهلوی بازمی گردد .