• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار خوی
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی - در ضلع شرقی شهر و به موازات خیابان های طالقانی و انقلاب
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی

بازار خوی

بازار خوی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره افشاریه، زندیه، قاجاریه، اوایل پهلوی و معماری دور
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - خوی - در ضلع شرقی شهر و به موازات خیابان های طالقانی و انقلاب
بازار خوی که بازمانده بازار وسیع و قدیمی خوی است، در ضلع شرقی شهر و به موازات خیابان های طالقانی و انقلاب قرار دارد.این بازار و همچین دروازه سنگی ، بقایای به جا مانده دیوار حصار شهر قدیم خوی و خندق پشت آن ، مجموعه کاملی از سبک شهر سازی دوره اسلامی در دوره های افشاریه ،زندیه، قاجاریه، اوایل پهلوی و معماری دوره خاندان دنبلی را نشان میدهد. این خاندان در خوی بناهای بسیاری ساخته اند.
بازار خوی نیز به مرور دچار دگرگونی شد، ولی آنچه که به جای مانده با ارزش و قابل توجه است. راسته بازارهای سرپوشیده ، چهار سو های خوش ترکیب و سراهای نسبتأ برزگ و جالب، شکل خوبی به آن داده است. باتوجه ویژگی های معماری و اقلیمی ،بازار خوی نیز مانند بازار های اصفهان ، کرمان، اراک، فاقد تزئنات خاص گچبری، کاشیکاری و کتیبه است. تنها در بعضی قسمت ها خصوصأ در چهار سوهای آن نظم و دقت قابل توجهی در کاربرد و رگه چینی اجر به کار رفته است. مصالح به کار رفته در بازار خوی سنگ و آجر و ملاط آن گچ و خاک است. در بعضی از قسمت های بنا- به ویژه در چهار سوها- نمای سنگی به چشم می خورد. در قسمت پی نیز از سنگ استفاده شده است.