• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دروازه سنگی
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی - در شرق خیابان طالقانی و جنوب بازار قدیمی خوی
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی

دروازه سنگی

دروازه سنگی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره قاجاریه سال 1320
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - خوی - در شرق خیابان طالقانی و جنوب بازار قدیمی خوی
این دروازه که بازمانده حصار قدیمی شهرستان خوی است در شرق خیابان طالقانی و جنوب بازار قدیمی این شهر قرار دارد . این دروازه معبر ورودی شهر خوی و نیز حصاری دفاعی در برابر تهاجم دشمن بوده است . بعضی از مورخین و محققین این اثر را به دوره ایلخانی و به زوجه (آباقاخان ) نسبت می دهند و برخی دیگر نیز آن را مربوط به دوره قاجار می دانند . از آنجا که آخرین حصار شهر- ساخته شده به دستور عباس میرزا نایب السلطنه – تا سال 1320 ش بر جای بود و قسمتهایی از آن نیز تا چند سال پیش در بافت قدیمی شهر دیده می شد و با توجه به سبک معماری و مقایسه آن با آثار باقی مانده دوره قاجاریه در تبریز و خوی چنین به نظر می رسد این مجموعه در همان دوره قاجار ساخته شده باشد . (کنت دوگوبینو) از دروازه سنگی خوی در نوشته های خود نام می برد و چنین می نویسد:خوی شهر دلپذیری است . دروازه زیبایش به شیوه بناهای قاهره از مرمر سیاه و سفید ساخته شده است و من نظیر آن را در هیچ جای دیگر ایران ندیده ام این دروازه بلافاصله به بازار باز می شود . دروازه سنگی خوی با دو نوع مصالح ساخته شده است . ضلع شمالی آن که در امتداد بازار قدیمی قرار دارد با آجر ساخته شده و طاق آن جناقی است . ضلع جنوبی آن نیز با یک در میان چیدن سنگهای خاکستری و سیاه تزیین شده و به صورت نیم دایره موزون و هماهنگ درآمده و از زیبایی و جلوه خاصی برخوردار است . در زیر قوس سنگی سمت جنوب و طرفین هلال سردر ورودی دروازه نقش دو شیر حجاری شده است . دروازه سنگی خوی شاهد بسیاری از وقایع تاریخی بوده و هنوز آثار گلوله های شلیک شده توسط مهاجمین عثمانی در آن دیده می شود .