• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تل گرد
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت) - در مرکز شهر چرام
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت)

تل گرد

تل گرد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار ( 1299-1195 ه ق )
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت) - در مرکز شهر چرام
تل گرد تپه ای باستانی است که امروزه در مرکز شهر چرام قرار دار دکه از آن در اسناد دوران قاجار با عنوان تل گرد چرام و ´´قلعه تل گرد نام برده شده است. بر سر این تل قلعه ای بنا شده که سبک معماری آن به دوره قاجاریه مربوط است و دار ای دیوار های بلند، برج های دیده با نی. انوع گچ کاری و ... می باشد .