• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کهگیلویه ( دهدشت)
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت)
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت)

کهگیلویه ( دهدشت)

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کهکیلویه و بویراحمد

معرفی شهر کهگیلویه ( دهدشت)

ارتفاع از سطح دریا 820 متر است.مرکز این شهرستان شهر دهدشت است که در قسمت دشت کهگیلویه ( زیر کوه ) واقع شده و از دو قسمت جداگانه تشکیل شده است. قسمت قدیمی شهر مخروبه شده و به دهدشت کهنه معروف است . قسمت جدید آن، فضایی نیمه شهری و نیمه روستایی است که با توجه به وضع زندگی و شکل ظاهری فعالیت‌های مردم و نمای ساختمان‌ها، وجه روستایی آن جلوه بیشتری دارد. کهگیلویه در زمانهای قدیم جزء لرستان بزرگ بوده است. استرابون – جغرافیدان مشهور یونان باستان ـ کهگیلویه را بخشی از خاک اوکسی‌ها ( نام هخامنشی خورستان ) می‌داند . در دوره ساسانیان ، قباد ساسانی ارگان ( ارجان ) را در قسمت دشتی آن بنا نهاد که « قباد خوره » نامیده می‌شد. مناطق کوهستانی آن را نیز « رم زمیگان» می‌نامیدند. در دوران بعد از اسلام « قباد خوره » به نام شهر حاکم‌نشین آن ولایت ارگان ( ارجان ) – و مناطق کوهستانی آن « رم زمیگان » به کهگیلویه شهرت یافت. در قرن‌های بعدی که شهر ارگان ویران گردید و افشارها و لرها سراسر آن را تصرف کردند، تمامی این خط کهگیلویه و قسمت کوهستانی آن، « پشتکوه » و قسمت دشتی آن ، « زیرکوه » نامیده شدند. کهگیلویه از سه کمله « کوه» ، « گیل» و « اویه» ترکیب یافته است. کلمه « او » پسوند مالکیت است. بنابراین معنای این نام « منطقه کوهستانی گیل » است.

مراکز مذهبی کهگیلویه ( دهدشت)

بقعه خضر

,

امامزاده چله خان

,

امامزاده پنجه خل