• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه بلور آباد
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی - خوی - حاشیه دشت شمالی قره ضیاءالدین
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی

قلعه بلور آباد

قلعه بلور آباد
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - خوی - خوی - حاشیه دشت شمالی قره ضیاءالدین
قلعه بلورآباد در حاشیه دشت شمالی روستای قره ضیاءالدین واقع شده است. این قلعه که طرح اصلی آن به شکل مثلث است، داخل حصاری مستطیل شکل به ابعاد 65*90 ‏متر قرار گرفته است. حصار اصلی قلعه به پهنای 7 ‏متر بنا شده که مصالح آن عبارت است از سنگ های بزرگ نتراشپده در جلو و قلوه سنگ در قسمت های میانی و عقب که بدون ملاط آهکی بر روی آن قرار گرفته اند. حصار، هم در قسمت داخل و هم در خارج فاقد برج های دفاعی است.
در فضای داخل حصار تعداد زیادی خانه که سقف و دیوارهای آنها فرو ریخته، هنوز هم قابل تشخیصی است.
‏جلو دیواراصلی به فاصله 3 متر، دیوار دیگری به ضخامت یک متر ایجاد شده است. در فواصل مختلف بین دو دیوار، دیوارهای موربی ایجاد شده که عمود بر آنهاست و به منظور استحکام دیوارهای قلعه ساخته شده است. بین آنها با قلوه سنگ و خاک پرشده است. هدف از ایجاد دیوار جدید و پر کردن دیوار، استحکام بخشیدن به دیوار اصلی از نظر دفاعی بوده است. همچنین از سنگ های انبار شده در فضای میانی دیوارها برای ترمیم خرابی های احتمالی، هنگام حمله دشمنان، استفاده می شد.