• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلاع دختر
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت) -
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت)

قلاع دختر

قلاع دختر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قبل از زرتشت
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه ( دهدشت) -
قدمت این گونه قلعه ها به عهد مهر پرستی، ‏خدای ما دینه و فرشته باروری ایرانیان قدیم مربوط می شود. قلعه های دختر معمولأ جایگاه آتشکده های بزرگ وکوچکی بوده اند و به فرشته باروری اهدا شده اند. بسیاری از آنها در نواحی این استان به همین نا‏م معروف شده اند. از جمله این قلاع میتوان به قلاع دختر دشمن زیاری، قلعه دخترکلانک تراب، قلعه دختر امام زاده، قلعه دختر گود سرخ و... اشاره کرد.