• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل آق قلا
ایران - استان گلستان - گرگان - فاصله 18 کیلومتری شمال گر گان
ایران - استان گلستان - گرگان

پل آق قلا

پل آق قلا
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرن نهم ه ق
کشور: ایران
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان - فاصله 18 کیلومتری شمال گر گان
پل تاریخی آق قلا در فاصله 18 کیلومتری شمال گر گان و در ابتدای شهر آق قلا بر روی رودخانه گرگان رود احداث شده است. ا ین پل 74 ‏متر طول دارد و در دو طرف آن جان پناهی به ارتفاع 50/1‏ متر ایجاد شده است. این پل، چهار چشمه (طاق) دارد و پا یه های آن در جهت شرقی و مخالف جریان آب به موج شکن هایی تجهیز شده اند. پایه های پل در جهت غربی با آجر و اشکال هندسی تزئین شده است. پل آق قلا در قرن نهم هجری قمری بنا شده و در ادوار بعدی خصوصآ در دوره صفویه بازسازی و مرمت شده است.