• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گرگان
ایران - استان گلستان - گرگان
ایران - استان گلستان - گرگان

گرگان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان گلستان

معرفی شهر گرگان

تحت عنوان گرگان دو شهر گرگان قدیم یا جرجان و گرگان فعلی یا استرآباد مورد توجه قرار می‌گیرد. گرگان قدیم یا جرجان در 3 کیلومتری شمال گنبد کاووس (گنبد قابوس) فعلی قرار داشت. شهر گنبد قابوس که پس از جرجان به وجود آمد، جزو ناحیه گرگان قدیم محسوب می‌شود. این شهر در گذشته مرکز ”ترکمن صحرا“ بود و در اثر حملات مغول و سپس تیمور، رو به ویرانی نهاد و کم‌کم قابوس فعلی در نزدیک آن روبه ترقی و توسعه نهاد.مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در قدیم شهری به نام گرگان (جرجان)که رودخانه گرگان نیز از میان آن می‌گذشت وجود داشت که نیمه شرقی آن را گرگان و نیمه غربی آن را ”بکر آباد“ می‌نامیده‌اند. این شهر در قرن چهارم هجری قمری مخصوصاً در زمان شمس المعالی قابوس بن وشمگیر اهمیت و شکوه خاصی داشت. در این دوره دانشمندانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و ابوبکر خوارزمی در این شهر پیرامون مسائل علمی به بحث و مجادله می‌پرداختند. این شهر از قرن چهارم هجری قمری به بعد اهمیت خود را کم کم از دست داد و در اثر حمله مغول تخریب و در دوره‌های بعد به خرابه‌ای مبدل گشت.گرگان قدیم (جرجان) یکی از پایتخت‌های آل زیاریان بود. آرامگاه قابوس زیاری که فعلاً در سمت شمال شهر گنبد واقع شده است، در زمان قدیم داخل شهر جرجان قرار داشت.گرگان در دوره قبل از اسلام نیز یکی از ایالت‌های مهم ایران محسوب می‌شد که در بیشتر ادوار، ایالتی مستقل به حساب می‌آمد، ولی در بعضی از دوره‌ها جزو پارت و خراسان بوده است. در دوره هخامنشیان، پدر داریوش اول مدتی حکمران آنجا بود. این شهر تا اواخر دوره قاجاریه به نام استرآباد مشهور بود و بعد از دوره قاجاریه گرگان نامیده شد.استرآباد را در زمان صفویه دارالمومنین می‌نامیدند، زیرا سادات زیادی در آنجا سکنی و حکومت داشتند. در زمان نادر به علت هجوم ترکمن‌ها بارویی بر گرد آن کشیدند. مزار معروف به گور سرخ – قبر یکی از فرزندان حضرت علی(ع) – در آنجاست. در دوره قاجاریه ، این ناحیه تمرکز ایل قاجار بود. بعد از آن به تدریج جلوه‌های شهری جدید و مدرن در آن نفوذ کرد و در دهه‌های اخیر به اوج خود رسید.