• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کاخ شاسمن
ایران - استان گلستان - گرگان - گرگان
ایران - استان گلستان - گرگان

کاخ شاسمن

کاخ شاسمن
نوع محل: تاریخی
تاریخ: سال 795 ه ق سال 795
کشور: ایران
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگان
این کاخ در شهر گرگان واقع شده و بنا به روایتی در سال 795 ه . ق به وسیله امیر تیمور در ساحل رودخانه ساخته شده است. برخی از سیاحان و جغرافی دانان از این کاخ نام برده اند که از آن جمله می توان به حافظ ابرو اشارت کرد. طبق گفته وی این کاخ بعد از اینکه امیر تیمور سراسر مازندران را مورد تاخت و تاز قرار داد، جهت اقامت وی در شهر گر گان ساخته شد. بنای اولیه ا ین کاخ، قلعه ای بود که در سال 761 ‏ه . ق توسط ابوبکر شاسمانی (حاکم شاسمان) احداث شده بود. در سال 795 به جای قلعه ء قصر فعلی ساخته شده و امیر تیمور زمستان آن سال را در آنجا گذرانده است.