• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کاروانسرای میرزا هاشم
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی - در مجموعه بازار قدیمی خوی و به فاصله کمی از کاروانسرای خان
ایران - استان آذربایجان غربی - خوی

کاروانسرای میرزا هاشم

کاروانسرای میرزا هاشم
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اوایل قاجاریه
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - خوی - در مجموعه بازار قدیمی خوی و به فاصله کمی از کاروانسرای خان
در مجموعه بازار قدیمی خوی و به فاصله کمی از کاروانسرای خان کاروانسرای میرزا هاشم قرار دارد . یک در ورودی این کاروانسرا از بازار در دیگر از تیمچه میرزا هاشم و سومین در نیز مشرف به پارکینگ اختصاصی واقع در سمت غربی ورودی است . (میر هاشم) از بازرگانان معتبر و معمر خوی بود . حیاط کاروانسرا تقریبا هشت ضلعی و دارای چهار ایوان بود . هم اکنون سه ایوان آن با آجرچینی بسیار زیبا باقی مانده است . این کاروانسرا احتمالا توسط میرهاشم بازرگان در اوایل سلطنت قاجار ساخته شد .