• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آبشار زیار (آب شیخ علی خان )
ایران - استان مازندران - ساری - ساری
ایران - استان مازندران - ساری

آبشار زیار (آب شیخ علی خان )

آبشار زیار (آب شیخ علی خان )
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: ساری
آدرس: ایران - مازندران - ساری - ساری
این آبشار نام خود را از رود زیار گرفته است و حدود 40 متر ارتفاع دارد. مناظر سرسبز و کوهستانی و چمن زارهای زیبای اطراف و حواشی َآن ، از این آبشار عنصر ممتاز طبیعی – جهانگردی پدید آورده اند .